Absolwentka Europejskiej Akademii Sztuk.

Dyplom w 1997 roku w pracowni prof.Antoniego Fałata i prof. Andrzeja Sadowskiego.
Aneks do dyplomu z Fotografii.

Uczennica pror.Ewy Pełki, prof Dariusza Mląckiego, prof.Franciszka Staroweyskiego, prof.Zbysława Marka Maciejewskiego i prof. Jerzego Dudy Gracza.

Udział w licznych wystawach indiwidualnych i zbiorowych, krajowych i zagranicznych.
Obrazy w wielu kolekcjach w Polsce i poza jej granicami.